คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น

  Students not enrolled in Academic year , If the registration is not, Please contact us.
คำชี้แจงก่อนการลงทะเบียนเรียนและการเรียนผ่านออนไลน์
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ) , ภาคเรียนที่ 3/2562 (ภาคพิเศษ (ส-อา)) ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ โดยใช้งาน E-mail ของมหาวิทยาลัยและจัดการเรียนผ่าน Google Classroom หรืออื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ [คลิกที่นี่]
2. ขั้นตอนการดูข้อมูลและวิธีการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว [คลิกที่นี่]
3. ศึกษาการเข้าใช้งาน Google Classroom [คลิกที่นี่]
4. ค้นหาตารางสอนและรายวิชาได้ที่ [คลิกที่นี่]
กรณีมีปัญหาการเข้าใช้ E-mail [คลิกที่นี่] หรือ โปรแกรม Google Classroom ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ www.aru.ac.th/idlc เบอร์โทรศัพท์ 035-276555 ต่อ 2900
กรณีมีปัญหาการลงทะเบียนเรียน/ตารางเรียน/ขอเปิด ติดต่อกองบริการการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 035-241196 Line : @268guqcr
News and activity
Date Title Read

Copyright © 2014 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | Contact admin : www@webmaster.aru.ac.th
Online Users